top of page
בית
20160419_091603_Pano
Dead_Sea_by_David_Shankbone
photo-1423753623104-718aaace6772.jpg

למידה מגוונת וחדשנית בכל מקום, בכל זמן

 הנגשת אירועים חדשותיים ואירועים הקשורים במדינת ישראל - השגים ואתגרים, בהקשר של 70 שנה לעצמאותה.

 גיאוגרפיה, מדע, תעשיה, חקלאות, אומנות וספורט

 המיעד מונגש לבני נוער באמצעות קבוצות ווטסאפ

                        bit.do/olamon

עברנו לאתר חדש, לחצו למעבר:

www.olamon.org.il

Anchor 1

ON עולם פונה לבני ובנות נוער מחטיבת הביניים והתיכון ומנגיש להם ידע חדשותי בתחומי גיאוגרפיה, מדע, סביבה וחלל ישירות לתוך הפלאפונים שלהם תוך יצירת קבוצות שיח סביבם.

 

המערכת מייצרת הודעות ווטסאפ מעוצבות המלוות בתמונה ובטקסט קצר שנשלחות לקבוצות של מורים. כל מורה מפעיל קבוצת עולמון עצמאית ובוחר אלו הודעות להעביר לתלמידיו.

ניתן להשתמש בהודעות לעדכון עולמי, ליצירת שיח משמעותי ואף לצורך של הערכה חלופית.

 

החזון שלנו הוא לחזק את הסקרנות הטבעית של בני נוער, לעודד אותם ללמידה בכל זמן ובכל מקום ולעזור להפוך את הפלאפון כי גישה לעולם של ידע.

 ONלהצטרפות לעולם

 

        .השנה נצא במהדורת "עולמון 70 שנה" שתעסוק בהיבטים שונים ועכשווים של ישראל

במקביל נמשיך לעדכן גם במהדורת עולמון הרגילה לאירועים בדגש גיאוגרפי וסביבתי המתרחשים בישראל ובעולם. ניתן להרשם לקבלת מהדורת 70 שנה

.בלבד או לקבלת שתי המהדורות

להצטרפות

להצטרפות לרשימת התפוצה של עולםON
יש להכנס לעמוד זה דרך הטלפון הנייד בלבד

bottom of page